ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-สุพรรณบุรี​

ร้านเจ๊สมหมาย

วัดไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี

โทร 061 545 8379