ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-สงขลา

1. ร้าน ปกครองฟาร์ม

ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

โทร. 081-609-4351

2. ร้าน ปกครองฟาร์มระโนด

ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

โทร.086-490-5037,081-957-3093

3. ร้านประมงภัณฑ์

ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทร.081-958-8193