ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-สมุทรสาคร

1. ร้านอุดมทรัพย์ แลปกุ้งขาว

ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

โทร 085-028-7256

2.สวนเกษตรอัมรินทร์

ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

โทร 085-028-7256