ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-ประจวบคีรีขันธ์

1.ร้านบางงามมิตรเกษตร 2

หมู่ 1 อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. 032-682-577

2.ร้าน โชคสองพี่น้องเคมีภัณฑ์

ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. 080-338-7422

ร้าน โชคสองพี่น้องเคมีภัณฑ์