ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-นครปฐม

1. ร้านเจียงการเกษตร

ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทร 081-856-3121

2. ร้านพรชัยการเกษตร

ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทร 080-956-5926

3. ร้านกอบแก้วฟาร์ม สาขา2 

ถนนคันบึง ตำบลบางระกำ  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โทร 081-146-3805

4. ร้านโรงสีท่าข้าม (กอบแก้วฟาร์ม)

ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โทร 087-999-5344

5. ร้านอิ่มอุ่นสัตว์น้ำ

ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

โทร 081-958-4062

6. ร้านกุ้งทอง 3

ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม นครปฐม

โทร 062-886-6636

7. ร้านเกษตรไทรงาม

ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โทร.081-880-3733