ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-ชลบุรี

1. ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจ

ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

โทร 038-393-580

2. ร้านวิภาวีการเกษตร

ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

โทร 038-391-572