ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-เพชรบุรี

ร้านคิ้วเจริญการเกษตร

ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

โทร. 063-562-3239