ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-นครศรีธรรมราช

ร้านช.เทคนิคกุ้ง

อำเภอหัวไทร (อำเภอปากพนัง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. 092-325-1659

ร้าน ช.เทคนิคกุ้ง