สุราษฎร์ธานี

ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-สุราษฎร์ธานี

ร้านบางใหญ่ อินเตอร์ฟีด

ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. 077-491-020, 091-826-3633

นครศรีธรรมราช

ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-นครศรีธรรมราช

ร้านช.เทคนิคกุ้ง

อำเภอหัวไทร (อำเภอปากพนัง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. 092-325-1659

ร้าน ช.เทคนิคกุ้ง

เพชรบุรี

ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-เพชรบุรี

ร้านคิ้วเจริญการเกษตร

ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

โทร. 063-562-3239

สงขลา

ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-สงขลา

1. ร้าน ปกครองฟาร์ม

ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

โทร. 081-609-4351

2. ร้าน ปกครองฟาร์มระโนด

ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

โทร.086-490-5037,081-957-3093

3. ร้านประมงภัณฑ์

ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทร.081-958-8193

ประจวบคีรีขันธ์

ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-ประจวบคีรีขันธ์

1.ร้านบางงามมิตรเกษตร 2

หมู่ 1 อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. 032-682-577

2.ร้าน โชคสองพี่น้องเคมีภัณฑ์

ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. 080-338-7422

ร้าน โชคสองพี่น้องเคมีภัณฑ์

ฉะเชิงเทรา

ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-ฉะเชิงเทรา

1. ร้านกำนันอมรา

ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทร. 089-326-4289

2. ร้านธนทรัพย์

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทร 081-840-0586

ชลบุรี

ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-ชลบุรี

1. ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจ

ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

โทร 038-393-580

2. ร้านวิภาวีการเกษตร

ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

โทร 038-391-572

สมุทรสาคร

ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-สมุทรสาคร

1. ร้านอุดมทรัพย์ แลปกุ้งขาว

ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

โทร 085-028-7256

2.สวนเกษตรอัมรินทร์

ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

โทร 085-028-7256

ราชบุรี

ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-ราชบุรี

ร้านวิโรจน์การเกษตรบ้านสิงห์โพธาราม

ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โทร 087-567-9815

สุพรรณบุรี

ตัวแทนจำหน่ายจังหวัด-สุพรรณบุรี​

ร้านเจ๊สมหมาย

วัดไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี

โทร 061 545 8379