เลี้ยงกุ้งหน้าหนาวต้องระวัง

เลี้ยงกุ้งหน้าหนาวควรให้ความสำคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 👇
➡️ คัดเลือกลูกกุ้งที่แข็งแรงมีคุณภาพ ปลอดเชื้อ
➡️ ปล่อยลูกกุ้งในอัตราความหนาแน่นลดลงกว่าในช่วงฤดูการเลี้ยงปกติ เพื่อลดความเครียดของกุ้ง
➡️ ควบคุมปริมาณอาหารให้เหมาะสม เนื่องจากกุ้งจะกินอาหารลดลง มีการเสริมด้วยโปรไบโอติกให้กิน
➡️ ดูแลรักษาสภาพน้ำให้คงที่ มีการตรวจคุณภาพน้ำอยู่เสมอ
➡️ กำจัดพาหะและศัตรูของลูกกุ้ง ป้องกันไม่ให้กุ้งในบ่อติดเชื้อ เพราะเป็นอุณหภูมิต่ำ โอกาสที่กุ้งจะป่วยสูง
➡️ การจัดการระหว่างการเลี้ยงภายในบ่อที่ดี หมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นในบ่อ และตัวกุ้ง