อุณหภูมิสูง คนเลี้ยงกุ้งต้องทำไง

     ปัญหาของอากาศร้อนและภัยแล้ง
จะส่งผลต่อผู้เลี้ยงกุ้งมี ประเด็นหลักๆ 2 ประเด็น
1. บ่อพักมีน้ำเปลี่ยนถ่ายไม่เพียงพอ
2. บ่อตื้นพื้นบ่อมีความเค็มสูง


      หากอุณหภูมิผิวน้ำสูงถึง 34 องศาเซลเซียส ทำให้กุ้งเครียดไม่ยอมกินอาหาร ยิ่งเป็นกุ้งขาวด้วยแล้วแค่อุณหภูมิผิวน้ำแตะ 32 องศาเซลเซียสจะทำให้กุ้งไม่กินอาหาร 
     ยิ่งบ่อตื้นน้ำน้อยยิ่งกระทบเยอะ นอกจากปัญหาน้ำไม่พอแล้วช่วงหน้าแล้งโรคก็มากตามไปด้วยโดยเฉพาะทอร่า เริ่มเจอตั้งแต่ช่วงเมษายน เนื่องจากกุ้งไม่ยอมกินอาหาร อ่อนแอและติดเชื้อง่าย กุ้งจะตายเสียหายค่อนข้างสูง

วิธีการแก้ไข
1. ควรต้องเตรียมเรื่องบ่อพักน้ำให้ดี ถ้าไม่มีบ่อพักก็ควรทิ้งร้างให้ว่างไว้เก็บน้ำ 1 บ่อหนึ่งเพื่อหมุนเวียนน้ำดี
2. ควรลงลูกกุ้งที่มีคุณภาพ ลงไม่แน่นจนเกินไป ลงแต่พอดีจะไม่เสี่ยง