สังเกตอาการกุ้งป่วย

     การสังเกตอาการกุ้งป่วยเพื่อให้ได้ทราบความผิดปกติได้เร็วนั้น สามารถรักษาและป้องกันไม่ให้กุ้งที่เหลือป่วยเพิ่มขึ้น ด้วยการสังเกตกุ้ง ในยอและนอกยอ

ในยอ
– อาหารเหลือในยอ
– ในลําไส้ไม่มีอาหาร
– เคลื่อนไหวผิดปกติ
– พบกุ้งมีระยางค์ฉีกขาด, ตาย

นอกยอ
– เกยขอบบ่อ
– เหงือกสีผิดปกติ
– เปลือกมีสีผิดปกติ / ขรุยที่เปลือก
– ว่ายตามผิวน้ำ