สร้างสุขลักษณะที่ดีพื้นบ่อกุ้งด้วยจุลินทรีย์

     การเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันส่วนใหญ่เลี้ยงแบบพัฒนา (Intensive farm) ที่ปล่อยลูกกุ้งอย่างหนาแน่น และสิ่งที่ตามมาคือ “ของเสียสะสมพื้นบ่อ”
     ในแต่ละวันในบ่อที่มีลูกกุ้งจำนวนมาก อาหารก็ต้องมากพอต่อความต้องการของกุ้งที่จะต้องนำสารอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโตและสิ่งสุดท้ายเมื่อระบบย่อยสมบูรณ์ก็จะขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของแอมโมเนีย โปรตีนและไขมันต่างๆ บางส่วนลอยกระจ่ายอยู่ในน้ำ และอีกบางส่วนจมลงสู่พื้นบ่อเป็นแหล่งอาหารและเพาะเชื้อแบคทีเรีย จะสังเกตเห็นได้ง่ายเมื่อเราจับกุ้งเสร็จ เลนพื้นบ่อจะมีกลิ่นแก๊สไข่เน่า เลนมีสีดำสิ่งเหล่านี้และที่จะสร้างปัญหาให้เราในการเลี้ยงกุ้งรอบต่อไปโดยหลายๆคนอาจมองข้ามไปว่า ปล่อยไว้เฉยๆ ตากแดดแห้งก็หมดปัญหา แต่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิด !! ขี้เลนดำกลับเป็นภัยเงียบย้อนมาทำให้เราเลี้ยงกุ้งไม่ผ่าน

     สุขลักษณะที่ดีพื้นบ่อกุ้งสร้างได้ไม่ยากอย่างที่คิด ด้วยผลิตภัณฑ์ไบโอชิป (BioChip) ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีที่คอยดูแลพื้นบ่อ พลิกเลนเสียให้กลายเป็นเลนดี จุลินทรีย์เมื่อลงสู่น้ำและออกจากระยะพักตัวแล้วจะเข้าย่อยสลายของเสียต่างๆ ในพื้นบ่อให้มีโมเลกุลเล็กลง และยึดครองพื้นที่ไม่ให้เชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่ก่อโรค ขยายตัว ได้เป็นอย่างดี เมื่อของเสียถูกย่อยสลาย แบคทีเรียต่างๆมีจำนวนลดลง กลิ่นแก๊สไข่เน่าก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย เนื่องจากแก็สหรือกลิ่นไม่พึ่งประสงค์เหล่านี้ ล้วนมาจากแบคทีเรียตัวร้ายนั้นเอง
     เมื่อบ่อกุ้งของเรามีสุขลักษณะที่ดีแล้ว กุ้งก็จะอยู่อย่างมีความสุข จะทำให้การกินอาหารของกุ้งดี อัตราการแลกเนื้อ (FCR) ต่ำ สิ่งเหล่านี้สร้างได้ สร้างเลย เพียงสองมือเราและไบโอชิป (BioChip)