ปัญหาการเลี้ยงกุ้งในหน้าฝน

     สภาพอากาศช่วงนี้คงจะเข้าหน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้ว ชาวไร่ ชาวนาคงจะได้สบายใจที่มีน้ำในการทำเกษตรกัน แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหรือเลี้ยงปลาคงจะต้องหนักใจกับสภาพอากาศที่แปรปรวนไม่สามารถควบคุมได้ ปัญหาการเลี้ยงกุ้งช่วงหน้าฝน มีดังนี้

1. การเตรียมบ่อ
กำจัดเลนออกไม่หมด ของเสียหมักหมม
2. กุ้งเป็นโรคง่าย
เมื่อฝนตกติดต่อกันหลายๆวัน อุณหภูมิต่ำ กุ้งภูมิคุ้มกันต่ำติดเชื้อโรคง่าย
3. กุ้งลอยตัวและตายหลังฝนตก
น้ำฝนใหลลงบ่อ ทำให้ของเสียก้นบ่อกระจ่าย ออกซิเจนต่ำ กุ้งตาย
4.น้ำเปลี่ยนสีหลังฝนตก
น้ำฝนชะล้างเลนคันบ่อลงน้ำ แพลงก์ตอนตายอุดตันเหงือกกุ้ง
5.เกิดแผลตามตัวมากกว่าปกติ
pH น้ำฝนต่ำ แร่ธาตุต่างๆในน้ำต่ำดึงแร่ธาตุไปใช้ในการลอกคราบไม่ได้ กุ้งตัวนิ่มตาย
6.กุ้งเติบโตช้า
อุณหภูมิต่ำจากน้ำฝน กินอาหารน้อย อัตราการแลกเนื้อต่ำ ต้นทุนเพิ่มขึ้น