อย่าปล่อยให้ขี้แดดลอยนวล

     หลังจากที่เราจับกุ้ง สภาพก้นบ่อจะมีน้ำขัง สีเขียวเข้มหนืด และมีขี้แดดลอยขึ้นผิวน้ำเป็นจำนวนมาก ขี้แดดนั้นเกิดจาก ในบ่อมีอาหารแพลงก์ตอนสะสมเป็นจำนวนมาก ทำให้แพลงก์ตอนเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อแพลงก์ตอนตายจะทิ้งซากเป็นจำนวนมากจับตัวกลายเป็น “ขี้แดด”

     “อาหารของแพลงก์ตอนมาจากไหน…?” มาจากอาหารที่กุ้งจับกินแล้วตกหล่นลงพื้น และอีกหนึ่งสาเหตุเกิดจากการให้อาหารมากเกินไป หรือที่เรียกว่า “Overfeeding” สำหรับเกษตรกรมือใหม่ ยิ่งมีสารอินทรีย์ในบ่อมาก ขี้แดดก็จะมีมากตามไปด้วย

     ในสภาวะที่พื้นบ่อมีขี้แดด เป็นจำนวนมากถ้าเราไม่มีการบำบัด หรือจัดการที่ดีเมื่อเราเติมน้ำจนเต็มเพื่อเลี้ยง ขี้แดดและสารอินทรีย์จำนวนมากทีสะสมซึ่งการหมักและเน่ายังสงผลให้ เกิดแก๊สแอมโมเนีย ก๊าซไนโตรท์ และอื่นๆอีกมากมายทำให้คุณภาพน้ำไม่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของกุ้ง กุ้งอ่อนแอ และตายในที่สุด ขี้แดดจึงเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสะอาดของพื้นบ่อกุ้งของเรานั้นเอง